×

Anàlisi composició corporal

Quins aspectes han de controlar-se en un anàlisi de composició corporal?

 · Aigua corporal

 · IMC: L'IMC és simplement el resultat de la combinació de la teva alçada i    pes. En termes generals, com més alt és el teu IMC, més gran és el risc de    patir un seguit d'afeccions relacionades amb l'excés de pes.

 ·Massa Magra: Avalua si la musculatura està desenvolupada     adequadament en el cos.

 · Greix Visceral: És l'índex estimat de greix al voltant dels òrgans interns   de l'abdomen.

 ·  Massa òssia: L'os és un teixit viu i en creixement. En els primers anys     de l'adultesa, la massa òssia està en el seu punt màxim; posteriorment, el     teixit ossi comença a disminuir més ràpidament del que es regenera i la   massa òssia disminueix.

  · Greix corporal: El pes de greix corporal és el que indica el pes del greix    que té el teu cos. 

Categories
Preu